Przypadek Pana Browna

Pierwszy znany przypadek takiego stanu odnotowano w 1838 roku w artykule zatytułowanym „A Boneless Arm” (ramię bez kości), opublikowanym na stronach ówczesnego dziennika The Boston Medical and Surgical Journal, dzisiejszego The New England Journal of Medicine.

 

Ta krótka, ale fascynująca opowieść analizuje przypadek pana Browna, który w 1819 roku, kiedy miał 18 lat, złamał kość ramienną w wypadku. Pacjent ponownie złamał ramię w dwóch oddzielnych wypadkach „zanim proces gojenia był kompletny”.

 

W czasach relacji, w 1838 roku, funkcja ramienia pacjenta została opisana jako dobra, pomimo że, wydawało się, że kość ramienna zanikła (promienie roentgena jeszcze nie istniały). Trzydzieści cztery lata później, w 1872 roku, na stronach tej samej gazety opublikowano relację na temat rozwoju przypadku choroby pana Browna, który zmarł w wieku 70 lat na zapalenie płuc.4  Pacjent wyraził życzenie, aby jego ramię „zostało odcięte i zachowane na rzecz nauk medycznych”; niniejszy raport zawiera szczegółowy opis patologiczny ramienia i barku. Zaobserbowano nieprawidłowości w pozostałych kościach ramienia i łopatki; autorzy odnotowali również, że tętnice, żyły i nerwy były pozornie normalne. Nie wspomina się natomiast o naczyniach limfatycznych.

 

Chociaż w międzyczasie opublikowano kilka innych doniesień o podobnych przypadkach, minęło ponad 80 lat, zanim pojawiła się w literaturze medycznej inna bardzo ważna relacja o podobnej sytuacji.

 

Wróć do choroby Gorhama

 

Źródło: www.lgdalliance.org (5 kwietnia 2016 r.)