Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Autor zastrzega sobie prawo do odmówienia jakielkolwiek odpowiedzialności w odniesieniu do aktualności, poprawności, kompletności lub jakości udostępnianych informacji.

Przypisanie odpowiedzialności za szkody wyrządzone z powodu wszelkiego rodzaju informacji niekompletnych lub nieprawidłowych, zostaną więc odrzucone.

Żadna oferta nie jest zobowiązująca. Autor zastrzega sobie prawo do powiększenia, zmiany lub usunięcia, częściowo lub całkowicie, części jednej lub większej ilości stron, bądź całej publikacji, oraz wszystkich ofert i informacji w niej zawartych, bez żadnego uprzedzenia.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść linków lub odniesień, które znajdują się na stronie internetowej, o ile nie jest on w pełni świadomy obeności jakichkolwiek nielegalnych treści i jest w stanie zapobiec ich oglądania odwiedzających jego witrynę.

Odpowiedzialność za szkody wynikłe z korzystania z informacji tutaj zawartych jest przypisana wyłącznie autorom poszczególnych stron, a nie tym, którzy dodali linki do tych stron.

Autor nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek posty lub wiadomości publikowane przez użytkowników forów dyskusyjnych, ksiąg gości (‚guestbook’) lub listę kontaktów (‚mailing list’) zawartych na tej stronie.

 

Autor nie zamierza wykorzystywać do publikacji materiału wydawniczego chronionego prawem autorskim, a jeżeli nie jest to możliwe, wyraźnie o tym wspomni.

Prawa autorskie związane z wszelkim materiałem są zastrzeżone. Odtwarzanie lub wykorzystanie zdjęć, dźwięków i tekstów wewnątrz innych publikacji elektronicznych bądź drukowanych, jest niedozwolone bez zgody autora.

Jeśli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (takich jak adresy e-mail, imiona i nazwiska lub adresy pocztowe siedzib), wprowadzenie ich będzie fakoltatywne.

 

Wykorzystanie i zapłata za wszelkie usługi jest pozwolone, w granicach techniki i rozumu, bez potrzeby podawania własnych danych osobowych, anonimowo, bądź używając aliasu.

 

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako integralną część tej publikacji. Ewentualny brak zgodności z prawem lub rzetelności części bądź poszczególnych sformułowań niniejszego tekstu, nie ma wpływu na treść lub ważność pozostałych części.

 

Informacje zawarte w witrynie internetowej LGD Alliance Europe są dostarczane przy założeniu, że LGD Alliance Europe nie jest zaangażowana w świadczeniu porad lekarskich lub zaleceń. Zawartość tych informacji służy wyłącznie w celu informowania, podnoszenia świadomości oraz pomocy dla naszej misji.

 

 

Zawartość strony internetowej LGD Alliance Europe nie jest alternatywą dla porady lekarskiej lub leczenia i nie jest ich zamiennikiem. Nie dajemy żadnych gwarancji w związku z użyciem, stosowaniem lub procedurami przedstawionymi na tej stronie.

 

Informacje zawarte na tej stronie nie zastępują niezbędnej porady lekarza i innych specjalistów z sektoru zdrowia!