LMI

Lymphatic Malformation Insitute, lub Instytut do Malformacji Limfatycznych (LMI) to organizacja non-profit, której celem jest poprawa opieki lekarskiej pacjentów dotkniętych limfangiomatozą i chorobą Gorhama. MLI finansuje działania badawcze skupione na znalezieniu skutecznych metod zabiegów i leczenia tych rzadkich zaburzeń układu limfatycznego.

 

Obecnie, jednym z przedsięwzięć LMI jest Rejestr Zaburzeń Limfatycznych (Lymphatic Anomalies Registry), przy Bostońskim Szpitalu Dziecięcym (Boston Children’s Hospital), który służy do zbierania informacji od pacjentów i kierowania ich do lekarzy, analizowania odpowiedzi na leczenie i długoterminowych wyników.

 

Odwiedź stronę Lymphatic Malformation Institue (LMI).