ANBI

De Belastingdienst heeft onze stichting aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI biedt belastingvoordelen bij schenking door particulieren en bedrijven.

Adres LGD Alliance Nederland:ANBI_FC
Hallincqlaan 7, 3311 SC, Dordrecht

E-mail: nederland@lgdalliance-europe.org

Bankrekening Triodosbank:
IBAN: NL67 TRIO 0198 4315 38
BIC: TRIONL2U

KvK-nummer: 6315 9333

RSIN of fiscaal nummer: 855117540

2018 Beleidsplan Stichting LGD Alliance Nederland (1)

Financiële verantwoording

2019 Jaarrekening Stichting LGD Alliance Nederland

2019 Staat van Ontvangsten en Uitgaven LGD Alliance