Bestuur LGD Alliance Nederland

 

 

Van links naar rechts:

Inge Moret-Vrije, Dordrechtlgdanl
Penningmeester

Ange van der Velden-Moret, Dordrecht
Secretaris

Aaike van Oord, Amsterdam
Voorzitter

 

Het bestuur vergadert minimaal in maart en in november van elk jaar om de begroting, beleidsprogramma en jaarrekening vast te stellen.