Jak znaleźć lekarza

Masz trudności ze znalezieniem lekarza dla Ciebie bądź dla Twojego bliskiego?

 

Limfangiomatoza i Choroba Gorhama i Stouta są zaburzeniami naczyniowymi, które mogą mieć wpływ na wiele systemów i posiadać różne zmienne. Z tego powodu, do diagnozy i terapii w leczeniu zaburzeń naczyniowych konieczne jest często wielodyscyplinarne podejście, jakie mają ośrodki specjalistyczne. Wiekszość tych ośrodków znajduje się w oddziałach i szpitalach pediatrycznych dużych metropolii, ale w niektórych z nich mile widziane są również osoby dorosłe, a większość tych struktur bada przypadki pacjentów w każdym wieku. Ponadto, w tych ośrodkach pediatrzy pełnią rolę konsultantów dla lekarzy ogólnych pacjentów dorosłych.

 

LGD Alliance przygotował listę lekarzy i ośrodków na całym świecie, którzy mają doświadczenie w diagnostyce i leczeniu pacjentów cierpiących na różnego rodzaju limfangiomatozy i Chorobę Gorhama i Stouta. Na liście tej znajdują się specjaliści z pediatrii, ortopedii, chirurgii ogólnej, pulmonologii, hematologii, onkologii, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii szczękowo twarzowej, endokrynologii i wiele innych.

 

Ważne jest pamiętać również, że szpital Boston Children’s Hospital przyjmuje wszystkie przypadki.

Aby przedstawic Twój przypadek skontaktuj się z panią Lisa Klepper.

 

 

If you need help to locate a physician and or center experienced with your particular situation, contact us at patient@lgdalliance-europe.org.