Doktor Gorham i doktor Stout

Obaj urodzeni w 1885 roku, lekarze medycyny Lemuel Whittington Gorham i Arthur Purdy Stout podjęli długie i odrębne kariery w medycynie i dzielili, przez całe życie, zainteresowanie patologią.5, 6, 7  Dottor Gorham praktykował i nauczał medycyny i onkologii, od połowy lat 50- tych do początku lat 60- tych, prowadził i opisał studia klasyczne i kliniczno patologiczne na temat zatoru płucnego. W tym okresie był również autorem wielu badań dotyczących przypadków osteolizy kostnej.

 

Doktor Stout zaczął karierę jako chirurg i stał się pionierem w dziedzinie patologii nowotworów, publikując w roku 1932 dzieło Human Cancer . Jego praca stała się wzorcem podczas opracowania Atlasu Patologii Nowotworowych (Atlas of Tumor Pathology), którego publikację Stout śledził jako Prezydent Krajowej Rady Naukowej Stanów Zjednoczonych w latach 50-tych. W ostatnich latach życia, Stout podjął systematyczne badania nad nowotworami tkanek miękkich u dzieci i był jednym z pierwszych badaczy, którzy połączyli skutki palenia papierosów z rakiem płuc.

 

 

Wróć do choroby Gorhama

 

Źródło: www.lgdalliance.org (5 kwiecień 2016)