Leczenie

Niestety, nie istnieją ani standardowe terapie, ani lekarstwa na limfangiomatozę.

 

Nie ma standardowego podejścia do leczenia limfangiomatozy i często zabiegi są paliatywne, to znaczy mające na celu złagodzenie objawów. 1, 18

 

Zabieg operacyjny może być wskazany w przypadku komplikacji, w literaturze medycznej istnieją liczne przypadki, w których była odpowiedź po operacjach, terapiach farmakologicznych i określonej diecie. 1, 18, 20

 

LGDA współpracuje z ośrodkami specjalizującymi się w opiece i leczeniu pacjentów z limfangiomatozą i Chorobą Gorhama. Te ośrodki nazywają się Vascular Anomalies Centers (VAC). W Centrach VAC pracują zespoły doświadczonych w zakresie tych chorób specjalistów.

Powiadom swojego lekarza o istnieniu tych ośrodków. Konsultacja i współpraca

między ekspertami z całego świata mogą być ważne dla każdego przypadku i na pewno zwiększą wiedzę o tych rzadkich chorobach.

Masz pytania? Wyślij e-maila na adres patient@lgdalliance-europe.org.

 

W literaturze medycznej mówi się o różnych sposobach leczenia. Ważne jest wiedzieć, że większość z nich reprezentuje bardzo małą liczbę przypadków a niektóre zostały zgłoszone i nie potwierdzone. Poniższe metody leczenia są podzielone na podstawie układów narządów i obejmują:

 

Obszar klatki piersiowej

 •  torakocenteza;
 • perikardiocenteza;
 • punkcja opłucnej;
 • podwiązanie przewodu piersiowego;
 • zastawka opłucnej i otrzewnej;
 •  radioterapia;
 • wycięcie opłucnej ściennej;
 • okno osierdziowe;
 •  perikardiektomia;
 •  talidomid;
 •  interferon alfa-2b;
 • całkowite odżywianie pozajelitowe (TPN);
 • dieta bogata w triglicerydy o średniej długości łańcucha (lub MCT, ze skrótu angielskiego) i i białka;
 • chemioterapia;
 •  skleroterapia;
 • transplantacja;

 

 

Obszar żołądkowo/ jelitowy/ wątroby/ nerek/ śledziony

 • interferon alfa-2b;
 • skleroterapia;
 • resekcja chirurgiczna;
 • drenaż przezskórny;
 • peritoneovenous bocznik;
 • całkowite żywienie pozajelitowe (NPT);
 • dieta bogata w triglicerydy o średniej długości łańcucha (lub MCT, ze skrótu angielskiego) i i białka;
 • transplantacja;
 • splenektomia;

 

Szkielet

 • interferon alfa-2b
 • bifosfoniany (tzn. Pamidronian);
 • resekcja chirurgiczna;
 • radioterapia;
 • skleroterapia;
 • przezskórne podanie cementu kostnego;
 • przeszczepy kości;
 • protezy;
 • stabilizacja chirurgiczna.

 

Odwołania

Źródło: www.lgdalliance.org (5 kwietnia 2016 r.)