Klasyfikacja choroby

Limfangiomatoza rozsiana (GLA)

Akronim GLA to nowa nazwa, używana w klasyfikacji, oznacza limfangiomatozę (GLA: akronim z języka anglielskiego, ‘generalized lymphatic anomaly’). Używane są wciąż obie nazwy.

 

ISSVA

W 2014 roku, Międzynarodowe Towarzystwo do Badań Anomalii Naczyniowych (lub ISSVA, od akronimu angielskiego ‚International Society for the Study of Vascular Anomalies’), zatwierdziła i zaktualizowała klasyfikację, doliczając do niej anomalie naczyniowe. Również terminy „limfangiomatoza” i „Gorhama” zostały uwzględnione w klasyfikacji ISSVA.

 

ISSVA, co dwa lata, organizuje seminaria w celu promowania badań naukowych i klinicznych, dzięki którym wiedza na temat wszystkich aspektów anomalii naczyniowych rośnie coraz bardziej.

 

Oto inne jeszcze terminy jakich używa się w literaturze, aby określić limfangiomatozę:

 

Limfangiomatoza:

 • uogólniona
 • rozsiana
 • rozwleczona
 • wielonarządowa
 • płuc
 • klatki piersiowej
 • torbielowata
 • szkieletowa
 • pozaszkieletowa
 • kości czaszki
 • kości
 • rdzenia
 • szyjno – klatki piersiowej
 • brzucha
 • śledziony
 • nerek
 • itd

 

Zaburzenia naczyniowe:

 • anomalia naczyniowa
 • malformacja naczyń chłonnych, (mikrotobielowata lub wielko torbielowata). Limfangioma, bądź ‚Malformacja limfatyczna’ (ML) to klasyfikacja zaproponowana przez Mullikena-Glowacky’iego (1982), którą ISSVA stosuje od 1996 r.

 

Limfangioma:

 • torbielowaty
 • krezkowy
 • zaotrzewnowej
 • jamy brzusznej
 • rdzeniowy
 • itd

 

Guzy naczyniowe (naczyniaki):

 • angiomatoza
 • hemangioma
 • hemangiomatoza

 

Inne:

 • Choroba Gorhama
 • Syndrom Gorhama i Stouta
 • choroba kości widma
 • choroba zanikającej kości
 • osteoliza

 

Terminologii jakiej używa się w chwili diagnozy limfangiomatozy o jakkolwiek ją się zwie, towarzyszą gorące debaty i otoczona jest ona aurą zamieszania.

 

 

 

Źródło: www.lgdalliance.org (5 kwietnia 2016 r.)