Pomóż LGDA Europa stworzyć europejską wspólnotę pacjentów i wspierać prowadzenie badań naukowych nad limfangiomatozą i chorobą Gorhama.

Wspierać. Informować. Mieć nadzieję.

Broszury informacyjne

To są nasze trzy podstawowe cele, aby móc dać każdemu z was pomoc, informacje i siłę w zwalczaniu limfangiomatozy i choroby Gorhama.

Informacje

Informacje dotyczące limfangiomatozy i choroby Gorhama są na ogół opublikowane w języku angielskim.

Inne wiadomości

“Połączyć pacjentów, by dać im więcej głosu, niż gdyby mogli go mieć kiedykolwiek sami.”
Titta Anttila, Finlandia
Komitet Wykonawczy LGD Alliance Europe
“Nie znaliśmy innych pacjentów chorych na chorobę Gorhama lub na limfagiomatozę. Spotkać innych pacjentów i lekarzy z całej Europy dało nam możliwość skonfrontować terapie i inne możliwości leczenia.”
Lucia Nannetti, Włochy
Matka pacjenta
"Moje badania nad tkankami hodowanymi w laboratorium i nad rzadkimi malformacjami limfatycznymi osiągają ogromne korzyści jedno z drugiego. Nasze wspólne wysiłki będą miały pozytywne efekty dla wszystkich naszych dzieci i wnuków. "
Mark Post, Holandia
Ambasador LGD Alliance Europa
"Pracujemy bez wytchnienia nad badaniami naukowymi dotyczącymi limfangiomatozy i choroby Gorhama. Tysiące osób dotkniętych malformacjami naczyniowymi mogłyby osiągnąć z tego pożytek."
Doktor Jochen Rössler, Niemcy
Konsultant medyczny LGD Alliance Europa